Pakistan

所有商品 9
最近 4 周 2
最近 2 周 0
最近 1 周 0
2

Pakistan Medaille "Pakistan War Star ( Sitara-e-Harb ) Medal War With India Army 1971"

verlieh an "4131507 Mohamed Younis Balluch ", am falschen Band, Zustand 2
408030
欧元 25,00
2
408245
欧元 15,00
2
欧元 15,00
2
408249
欧元 15,00
2
欧元 15,00
2

Pakistan Medaille "Independance Medal"

mit Gravur am Rand, verlieh an "6244399 Naik Akbar ali P.SiGS", ohne Band, Zustand 2
408033
欧元 25,00
2
欧元 15,00